Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δραστηριότητες Η Πιερία Επικοινωνία
 
Επιλογές
Σχολεία
Μαθητές
Μαθήματα
Καθηγητές
Σύμβουλοι
Ε.Λ.Μ.Ε. - Ο.Λ.Μ.Ε.
Βιβλιοθήκες
ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.
Θέματα Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας
Έντυπα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επισκέψεις

Η σελίδα αυτή δέχθηκε συνολικά 7003 επισκέψεις.
Καιρός

Διατελέσαντες Προϊστάμενοι

    ΑΛΕΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕ02
    από 01 Σεπτεμβρίου - Σήμερα

    ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΠΕ02
    από 10 Οκτωβρίου 2007 - 31 Αυγούστου 2010

    ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ04.05
    από 1 Σεπτεμβρίου 2004 έως 10 Οκτωβρίου 2007

    ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΕ02
    από 26 Ιουλίου 2002 έως 01 Σεπτεμβρίου 2004

    ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕ03
    από 20 Αυγούστου 1997 έως 26 Ιουλίου 2002

    ΝΤΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ02
    από 15 Μαρτίου 1994 έως 20 Αυγούστου 1997

    ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ02
    από 12 Ιουλίου 1990 έως 15 Μαρτίου 1994

    ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ04
    από 04 Μαρτίου 1987 έως 12 Ιουλίου 1990

Διατελέσαντες Υπάλληλοι

    2009-2010
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Ακριβός Δημήτριος, Εκπαιδευτικός
    Ακριτίδης Λεωνίδας, Εκπαιδευτικός
    Ανδρουλάκης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός
    Βλάγκας Αντώνιος, Εκπαιδευτικός
    Δούλια Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός
    Κουτούδη Ισμήνη, Εκπαιδευτικός
    Λαψάνα Ευτυχία, Εκπαιδευτικός
    Ντόντη Χριστίνα, Εκπαιδευτικός
    Σαρρής Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός
    Χατζούδη Κλημεντίνη, Εκπαιδευτικός

    2008-2009
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Ακριτίδης Λεωνίδας, Εκπαιδευτικός
    Αντωνίου Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός
    Βλάγκας Αντώνιος, Εκπαιδευτικός
    Δούλια Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός
    Ντόντη Χριστίνα, Εκπαιδευτικός
    Σαρρής Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός
    Τοπούζας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός
    Χατζούδη Κλημεντίνη, Εκπαιδευτικός
    Χρυσάφης Σταύρος, Εκπαιδευτικός

    2007-2008
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Αντωνίου Χρήστος, Εκπαιδευτικός
    Βακουφτσής Βασίλειος, Εκπαιδευτικός
    Βλάγκας Αντώνιος, Εκπαιδευτικός
    Ντόντη Χριστίνα, Εκπαιδευτικός
    Τοπούζας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός
    Χρυσάφης Σταύρος, Εκπαιδευτικός

    2006-2007
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Αντωνίου Χρήστος, Εκπαιδευτικός
    Βακουφτσής Βασίλειος, Εκπαιδευτικός
    Βλάγκας Αντώνιος, Εκπαιδευτικός
    Ντόντη Χριστίνα, Εκπαιδευτικός
    Χρυσάφης Σταύρος, Εκπαιδευτικός

    2005-2006
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Αντωνίου Χρήστος, Εκπαιδευτικός
    Βλάγκας Αντώνιος, Εκπαιδευτικός
    Γκανάτσιου Ανθή, Εκπαιδευτικός
    Ντόντη Χριστίνα, Εκπαιδευτικός
    Παπαϊωάννου Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός

    2004-2005
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Βλάγκας Αντώνιος, Εκπαιδευτικός
    Γκουζκούρη Ευθαλία, Εκπαιδευτικός
    Ντόντη Χριστίνα, Εκπαιδευτικός
    Παπαϊωάννου Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός

    2003-2004
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Καρπούζα Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός
    Τσοπάνη Ελένη, Εκπαιδευτικός
    Παπαϊωάννου Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός

    2002-2003
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Καρπούζα Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός
    Κραγιοπούλου Ελένη, Εκπαιδευτικός

    2001-2002
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Ζαχαρτζή Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός
    Πεσερίδου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός

    2000-2001
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Πραντσίδου Κυριακή, Εκπαιδευτικός

    1999-2000
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Πατσαρίκα Ελένη, Εκπαιδευτικός

    1998-1999
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Πατσαρίκα Ελένη, Εκπαιδευτικός

    1997-1998
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Πατσαρίκα Ελένη, Εκπαιδευτικός

    1996-1997
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Πατσαρίκα Ελένη, Εκπαιδευτικός

    1995-1996
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός

    1994-1995
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Γκόλτσιου Άννα, Εκπαιδευτικός

    1993-1994
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Κωνσταντούλα Ευθυμία, Εκπαιδευτικός
    Καρτασίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός

    1992-1993
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Κωνσταντούλα Ευθυμία, Εκπαιδευτικός

    1991-1992
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Μπίντας Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός

    1990-1991
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Μπουζιώτας Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός

    1989-1990
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός
    Καλαμπάκα Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός

    1988-1989
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός

    1987-1988
    Ζωγραφίδου Μαριάννα, Διοικητικός
    Νίτση Μαρία, Διοικητικός

Οργανόγραμμα

A/A Ονοματεπώνυμο Καθήκοντα Τηλέφωνο -
Γραφείο

1 Αλεκάκης Παναγιώτης

Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε. Ν. Πιερίας

2351049930 (130)

18

2 ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
 1. Προϊσταμένη Γραμματείας Γραφείου
 2. Χαρακτηρισμός Εγγράφων
 3. Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
 4. Ημερολόγιο
 5. Μετατάξεις
 6. Συγκρότηση Επιτροπών
 7. Εκπαιδευτική Νομοθεσία
 8. Επικυρώσεις
2351049933 (229)

19

3 ΛΑΨΑΝΑ ΕΦΗ
 1. Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίων Β' Ομάδας
 2. Μαθητές (εγγραφές, μετεγγραφές, αλλοδαποί, απαλλαγές, φοίτηση)
 3. Εξετάσεις (αναβαθμολογήσεις, αποτελέσματα)
 4. Αριστεία-Βραβεία
 5. Παρακολούθηση διδακτέας Ύλης
2351049933 (228)

19

4 ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ
 1. Γραμματεία Προϊσταμένου
 2. e-mail
 3. V.B.I.
 4. Πρωτόκολλο
 5. Διεκπεραίωση
 6. Αρχειοθέτηση
 7. Μαθητικοί Διαγωνισμοί
 8. Σεμινάρια
 9. Συνέδρια
2351049932 (230)

19

5 ΝΤΟΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 1. Γραμματεία Προϊσταμένου
 2. Άδειες Καθηγητών
 3. Έκθεση Λειτουργίας Σχολείων
 4. Μεταφορά Μαθητών
2351049932 (231)

19

6 ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 1. Μητρώο Καθηγητών
 2. Μητρώο Μαθητών (τμήματα, πίνακες, ολιγομελή τμήματα)
 3. Κενά - Πλεονάσματα
 4. Survey
2351049938 (232)

17

7 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μητρώο Καθηγητών
Ιστοσελίδα
Αιτήσεις Μεταθέσεων
e-datacenter
2351049939 (233)

17

8 ΒΛΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
 1. Αιτήσεις Αναπληρωτών
 2. Μονιμοποιήσεις
 3. Προαγωγές
 4. Μ.Κ.
 5. Δελτία Υπηρεσιακών Μεταβολών
 6. Βεβαιώσεις
2351049935 (227)

20

9 ΚΟΥΤΟΥΔΗ ΙΣΜΗΝΗ
 1. Ωρολόγια Προγράμματα Λυκείων
 2. Π.Δ.Σ.
 3. Ενισχυτική Διδασκαλία
 4. Τμήματα Ένταξης
 5. Βιβλία - Βιβλιοθήκες
 6. Συλλογικά Όργανα (Νομαρχιακή - Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, Σύλλογοι Γονέων)
 7. Πρακτικά Γραφείου
2351049934 (225)

20

10 ΣΑΜΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 1. Ατομικοί Φάκελοι
 2. Αρχειοθέτηση
 3. Εξωτερικές Υποθέσεις
2351049935 (225)

20

11 ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
 1. Οικονομικά (Επιτροπές, Οδοιπορικά, Διαθέσεις, Υπερωρίες, Αναπληρωτές, Ωρομίσθιοι κλπ)
 2. Καθαρίστριες
 3. Π.Σ.Ε.Α.
2351049934 (226)

20

12 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 1. Φροντιστήρια
 2. Νεοδιόριστοι
 3. Προϋπηρεσίες
 4. Συντάξεις
 5. Αναγνώριση Στρατιωτικής Θητείας
 6. Διδακτήρια - Εξοπλισμός Σχολείων - Ο.Σ.Κ.
2351049936 (223)

13

13 ΔΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 1. Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίων Α', Γ' Ομάδας
 2. Εκδρομές - Περίπατοι
 3. Βουλή
 4. ΕκκλησιασμόςΟ.Σ.Κ.
 5. Ωράριο Καθηγητών
 6. Προγράμματα (ΠΕ, ΑΥ, ΣΕΠ, Πολιτιστικά, Ευρωπαϊκά)
2351049936 (248)

13

Ώρα - Ημερομηνία
Εορτολόγιο


Login
Username:
Password:
 
 
Αρχική Σελίδα - Nέα & Ανακοινώσεις - Δραστηριότητες - Υπηρεσίες - Πιερία - Επικοινωνία
Σχολεία - Μαθητές - Μαθήματα - Καθηγητές - Σύμβουλοι - Ε.Λ.Μ.Ε. / Ο.Λ.Μ.Ε. - Βιβλιοθήκες - ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. - Νόμοι - Έντυπα - Σύνδεσμοι