Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δραστηριότητες Η Πιερία Επικοινωνία
 
Επιλογές
Σχολεία
Μαθητές
Μαθήματα
Καθηγητές
Σύμβουλοι
Ε.Λ.Μ.Ε. - Ο.Λ.Μ.Ε.
Βιβλιοθήκες
ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.
Θέματα Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας
Έντυπα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επισκέψεις

Η σελίδα αυτή δέχθηκε συνολικά 3338 επισκέψεις.
Login
Username:
Password:
 
  

Νομοθεσία - Εγκύκλιοι - Προκηρύξεις

 
Εγκύκλιος εκπαιδευτικών αδειών
Ο νόμος για την επιλογή στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας 2007
Πολυήμερες εκδρομές
Οργάνωση περιφερειακών υπηρεσιών Δ.Ε., αξιολόγηση εκπ. έργου και εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις
Ο νόμος για το ασφαλιστικό (ΦΕΚ 48Α/12-4-04)
Γνωμοδότηση για συνυπηρέτηση συζύγων
Επιλογή και Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων
Εγκύκλιος για την καταβολή του επιδόματος μετά τη πιστοποίηση στις ΤΠΕ
Εγκύκλιος - αίτηση για τις σχολές αστυνομίας
Αναγνωρισμένα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα η Σταθμοί
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
Υγειονομική περίθαλψη
Νέο μισθολόγιο. Εγκύκλιος - πίνακες
Εγκύκλιος προγραμμάτων σχ. δραστηριοτήτων
Υπουργική απόφαση για την ενισχυτική διδασκαλία
 

 

 
Αρχική Σελίδα - Nέα & Ανακοινώσεις - Δραστηριότητες - Υπηρεσίες - Πιερία - Επικοινωνία
Σχολεία - Μαθητές - Μαθήματα - Καθηγητές - Σύμβουλοι - Ε.Λ.Μ.Ε. / Ο.Λ.Μ.Ε. - Βιβλιοθήκες - ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. - Νόμοι - Έντυπα - Σύνδεσμοι