Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δραστηριότητες Η Πιερία Επικοινωνία
 
Επιλογές
Σχολεία
Μαθητές
Μαθήματα
Καθηγητές
Σύμβουλοι
Ε.Λ.Μ.Ε. - Ο.Λ.Μ.Ε.
Βιβλιοθήκες
ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.
Θέματα Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας
Έντυπα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επισκέψεις

Η σελίδα αυτή δέχθηκε συνολικά 3703 επισκέψεις.
Login
Username:
Password:
 
  

Ωρολόγια Προγράμματα

 
Κάνοντας κλικ στις παρακάτω καρτέλες μπορείτε να δείτε τα ωρολόγια προγράμματα των σχολείων.
 

Γ/σίου

Γ2/89409/08-07-2008 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1351 τ. Β`

Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργικής απόφασης ως προς τα μαθήματα του Γυμνασίου

Μαθήματα Τάξεις Ημερήσιου
Α' Β' Γ'
1 Θρησκευτικά 2 2 2
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 3 3
3 Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
4 Ιστορία 2 2 3
5 Κοινωνική Πολιτική Αγωγή - - 2
6 Αγγλικά 3 2 2
7 Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά 2 2 2
8 Μαθηματικά 4 4 4
9 Φυσική - 2 2
10 Χημεία - 1 1
11 Γεωγραφία 2 2 -
12 Βιολογία 2 - 2
13 Φυσική Αγωγή 3 3 2
14 Αισθητική Αγωγή (Μουσική) 1 1 1
15 Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά) 1 1 1
16 Οικιακή Οικονομία 1 2 -
17 Πληροφορική 1 1 1
18 Τεχνολογία 1 1 -
19 Σ.Ε.Π. - - 1
  Σύνολο ωρών κατά τάξη 35 35 35

 

ΓΕ.Λ.

 

Μαθήματα Τάξεις Ημερίσιου
Α' Β' Γ'
1 Θρησκευτικά 2 2 1
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6 2 1
3 Νεοελληνική Γλώσσα 2 2 2
4 Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
5 Ιστορία 2 2 2
6 Άλγεβρα 2 2 2
7 Γεωμετρία 3/2 2 -
8 Αγγλικά 3 2 2
9 Φυσική 2/3 2 1
10 Χημεία 2 2 -
11 Βιολογία - 1 1
12 Δίκαιο - 2 -
13 Κοινωνιολογία - - 2
14 Αρχές Οικονομίας 2 - -
15 Τεχνολογία 2 - -
16 Φυσική Αγωγή 2/1 2 1
17 ΣΕΠ Χ/1 - -
Σύνολο Ωρών 32 25 17

 

Μαθήματα Θεωρητικής Τάξεις Ημερίσιου
Β' Γ'
1 Αρχαία 4 5
2 Φιλοσοφία 2 -
3 Λατινικά 2 2/3
4 Ιστορία - 2
5 Λογοτεχνία - 3/2
Σύνολο 8 12

 

Μαθήματα Θετικής Τάξεις Ημερίσιου
Β' Γ'
1 Μαθηματικά 3 5
2 Φυσική 2 3
3 Χημεία 2 2
4 Βιολογία - 2
  Σύνολο 7 12

 

Μαθήματα Τεχνολογικής Τάξεις Ημερίσιου
B' Γ'
1 Μαθηματικά 3 5
2 Φυσική 2 3
3 Τεχνολογία Επικοινωνιών 2 -
4 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - 2
5 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - 2
Σύνολο 7 12

 

 • Το ωράριο της Α' τάξης συμπληρώνεται με την επιλογή ενός μαθήματος επιλογής από τα παρακάτω:
  Ψυχολογία, Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, Αισθητική Αγωγή, Γερμανικά ή Γαλλικά Επιλογής και Εφαρμογές Πληροφορικής.
 • Το ωράριο της Β' τάξης συμπληρώνεται με την επιλογή ενός μαθήματος επιλογής από τα παρακάτω:
  Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Θέματα Ιστορίας, Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής, Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών, Βιολογία, Χημεία, Ξένη Γλώσσα Επιλογής, Ελεύθερο Σχέδιο, Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα, Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών, Γραμμικό Σχέδιο, Τεχνικό Σχέδιο, Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Εφαρμογές Υπολογιστών.
 • Το ωράριο της Γ' τάξης συμπληρώνεται με την επιλογή ενός μαθήματος επιλογής από τα παρακάτω:
  Προβλήματα Φιλοσοφίας, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Στατιστική, Λογική: Θεωρία και Πρακτική, Ξένη Γλώσσα Επιλογής, Ιστορία της Τέχνης, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αρχές Λογιστικής, Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια, Τεχνικό Σχέδιο, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Τεχνολογία και Ανάπτυξη, Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτική Ανάπτυξη, Εφαρμογές Υπολογιστών, Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων, Πολυμέσα - Δίκτυα, Εφαρμογές Λογισμικού και Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Εσπ. Γ/σίου

Γ2/54529/02-06-2005 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Μαθήματα Τάξεις Εσπερινού
Α' Β' Γ'
1 Θρησκευτικά 2 2 1
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 2 2
3 Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 2 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
4 Ιστορία 2 3 3
5 Κοινωνική Πολιτική Αγωγή - - 1
6 Αγγλικά 3 2 2
7 Γαλλικά ή Γερμανικά - - -
8 Μαθηματικά 4 4 4
9 Φυσική - 2 2
10 Χημεία - 1 1
11 Γεωγραφία 1 1 -
12 Βιολογία 2 - 1
13 Φυσική Αγωγή - - -
14 Αισθητική Αγωγή (Μουσική) - - -
15 Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά) - - -
16 Οικιακή Οικονομία - - -
17 Πληροφορική 1 1 1
18 Τεχνολογία - - -
19 Σ.Ε.Π. - - -
  Σύνολο ωρών κατά τάξη 24 24 24

 

Εσπ. ΓΕ.Λ.

Γ2/63444/27-06-2005 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 921 τ. Β΄

Μαθήματα Τάξεις Εσπερινού
Α' Β' Γ' Δ'
1 Θρησκευτικά 1 1 1 1
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 3 2 1
3 Νεοελληνική Γλώσσα 2 2 2 2
4 Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2 2
5 Ιστορία 2 2 - 2
6 Άλγεβρα 2/1 1 2 -
7 Γεωμετρία 1/2 1 2 -
8 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής - - - 2
9 Φυσική 2 1 2 1
10 Χημεία 1 1 2 -
11 Βιολογία - - 1 1
12 Α' Ξένη Γλώσσα 2 2 2 -
13 Τεχνολογία 2 - - -
14 Φυσική Αγωγή 1 1 - -
15 Αρχές Οικονομίας - 2 - -
16 Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς θεσμούς - 2 - -
Σύνολο Ωρών 21 21 18 12

 

 

Μαθήματα Θεωρητικής Τάξεις Εσπερινού
Γ' Δ'
1 Αρχαία 4 5
2 Αρχές Φιλοσοφίας 2 -
3 Λατινικά 2 2/3
4 Ιστορία - 2
5 Νεοελληνική Λογοτεχνία - 3/2
Σύνολο 8 12

 

Μαθήματα Θετικής Τάξεις Ημερίσιου
Β' Γ'
1 Μαθηματικά 3 5
2 Φυσική 2 3
3 Χημεία 2 2
4 Βιολογία - 2
  Σύνολο 7 12

 

Μαθήματα Τεχνολογικής Τάξεις Ημερίσιου
B' Γ'
1 Μαθηματικά 3 5
2 Φυσική 2 3
3 Τεχνολογία Επικοινωνιών 2 -
4 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - 2
5 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - 2
Σύνολο 7 12

 

 • Το ωράριο της Α' τάξης συμπληρώνεται με την επιλογή ενός μαθήματος επιλογής από τα παρακάτω:
  Β' Ξένη Γλώσσα, Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και οι ρίζές του, Εφαρμογές Πληροφορικής, Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία Θεατρολογίας, Μουσική και Εικαστικά), Ψυχολογία.
 • Το ωράριο της Β' τάξης συμπληρώνεται με την επιλογή ενός μαθήματος επιλογής από τα παρακάτω:
  Β' Ξένη Γλώσσα, Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και οι ρίζές του, Εφαρμογές Πληροφορικής, Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία Θεατρολογίας, Μουσική και Εικαστικά), Ψυχολογία.
 • Το ωράριο της Δ' τάξης συμπληρώνεται με την επιλογή ενός του μαθήματος "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"

 

Σχολικά Εγχειρίδια

 
 
Τα σχολικά εγχειρίδια των μαθημάτων του Γυμνασίου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Τα σχολικά εγχειρίδια των μαθημάτων του Λυκείου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 
 

Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

Η εξεταστέα και διδακτέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ Λυκείου.

Η εξεταστέα και διδακτέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ Λυκείου. (νέα συμπληρωματική)

 

 

Η εξεταστέα και διδακτέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ Εσπερινών Λυκείων.

 

 

Αρχική Σελίδα - Nέα & Ανακοινώσεις - Δραστηριότητες - Υπηρεσίες - Πιερία - Επικοινωνία
Σχολεία - Μαθητές - Μαθήματα - Καθηγητές - Σύμβουλοι - Ε.Λ.Μ.Ε. / Ο.Λ.Μ.Ε. - Βιβλιοθήκες - ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. - Νόμοι - Έντυπα - Σύνδεσμοι