Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δραστηριότητες Η Πιερία Επικοινωνία
 
Επιλογές
Σχολεία
Μαθητές
Μαθήματα
Καθηγητές
Σύμβουλοι
Ε.Λ.Μ.Ε. - Ο.Λ.Μ.Ε.
Βιβλιοθήκες
ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.
Θέματα Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας
Έντυπα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επισκέψεις

Η σελίδα αυτή δέχθηκε συνολικά 2739 επισκέψεις.
Καιρός
ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. Ν. Πιερίας

 
Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ν. Πιερίας.
 
 • ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. Γυμνασίου Αιγινίου (Καρδαρά Χαρίκλεια)
 • ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. Γυμνασίου Κορινού (Βουρνούκας Εμμανουήλ)
 • ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. Γυμνασίου Κάτω Μηλιάς (Τουμάζος Χριστάκης)
 • ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. Γυμνασίου Λιτοχώρου (Ραφαηλίδης Γεώργιος)
 
Ρόλος και Αρμοδιότητες ΓΡΑΣΕΠ
 
 1. Η διοικητική στήριξη εφαρμογής ενεργειών/δράσεων που αφορούν στο θεσμό Συμβουλευτικής- Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 2. Η διοικητική στήριξη, οργάνωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και συντονισμός των έργων που χρηματοδοτούνται από το 2ο και 3ο Κ.Π.Σ και υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ
 3. Η διοικητική στήριξη των νέων δομών (ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ) που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια και του προσωπικού τους και η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στην υπόσταση και λειτουργία τους
 4. Η ενημέρωση και στήριξη του προσωπικού που εφαρμόζει το ΣΕΠ στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
 5. Η οργάνωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και συντονισμός επιμορφωτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΔΕ στο θεσμό
 6. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξάπλωση και δημοσιοποίηση του ρόλου του ΣΕΠ, στην επικράτεια
 7. Η ανάπτυξη συνεργασιών και υλοποίηση προγραμμάτων με άλλους φορείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα αντικείμενα του Προσανατολισμού σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο
 8. Η προώθηση εισηγήσεων με στόχο τη χάραξη εθνικής πολιτικής στο πλαίσιο του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τη νομοθετική τους κατοχύρωση.
 9. Η οργάνωση και διάδοση εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού που αφορούν είτε στο θεσμό της Συμβουλευτικής- Επαγγελματικού Προσανατολισμού είτε στην εφαρμογή του ΣΕΠ στην τάξη.
 10. Η αναζήτηση και εξασφάλιση πόρων μέσω του ΕΠΕΑΕΚ σε συνεργασία με τις νομικές και οικονομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ.
 11. Η οργάνωση, διατήρηση και ανανέωση διοικητικού αρχείου που αφορά στο εξειδικευμένο προσωπικό που στελεχώνει τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΥΠΕΠΘ όπως και γενικότερα στο σύνολο των δράσεων του Γραφείου ΣΕΠ.
 12. Η οργάνωση, διατήρηση και ανανέωση Αρχείου Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Πληροφόρησης - Η πληροφόρηση και συμβουλευτική στήριξη του ποικίλου εξυπηρετούμενου πληθυσμού
 13. H αξιολόγηση και ο προγραμματισμός του έργου και των δραστηριοτήτων των ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ της χώρας.
Ώρα - Ημερομηνία
Εορτολόγιο


Login
Username:
Password:
 
 
Αρχική Σελίδα - Nέα & Ανακοινώσεις - Δραστηριότητες - Υπηρεσίες - Πιερία - Επικοινωνία
Σχολεία - Μαθητές - Μαθήματα - Καθηγητές - Σύμβουλοι - Ε.Λ.Μ.Ε. / Ο.Λ.Μ.Ε. - Βιβλιοθήκες - ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. - Νόμοι - Έντυπα - Σύνδεσμοι